Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Junta de Govern Local

Composada per tres membres, es reuneix quinzenalment.

 

President: Josep Mª Vidal Vidal (JxCAT-JUNTS)

 Alternativament dos dels quatre regidors de l’equip de govern:

Lluis De Manuel-Rimbau i Muñoz ( JxCAT-JUNTS)

Albert Serra Pagès   (JxCAT-JUNTS)

Dolors Lloveras Sitja   (JxCAT-JUNTS)

 

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis