Subvencions a entitats

Les subvencions s’atorguen per fomentar una activitat concreta d'utilitat o interès social, o per promoure la consecució d'un fi públic determinat. L’entitat beneficiària s’obliga a realitzar l’activitat objecte de la subvenció, i a justificar-ne la realització.

En termini
Preu / Taxa

No aplicable.

 

Impresos del tràmit

Per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Declaració responsable i Anexos I i II 

 

Termini de sol·licitud

De l'1 de gener al 30 de setembre.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
L'àrea corresponent segons l'àmbit de l'entitat.
Qui el pot demanar

Entitats i associacions inscrites a algun dels diferents registre d’entitats i associacions de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació
Electrònic

Les entitats i associacions estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (art. 14 de la Llei 39/2015).

Període de l'any en què es pot demanar
Abans del 30 de setembre.
Termini de Resolució

15 dies. El còmput del termini queda suspès si cal esmenar deficiències o emetre informes previs. En cas de no rebre una resposta per part de l'Administració en el termini establert, s’entén que l'activitat no té l'autorització sol·licitada. El silenci administratiu és negatiu.

Altra informació d’interès

La subvenció es farà efectiva una vegada s’hagi realitzat l’activitat i s’hagi justificat la despesa. Les entitats poden sol·licitar un avançament d’un 60% de la subvenció. En el moment de presentar la sol·licitud de subvenció s’ha d’especificar que cal aquest avançament.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 02/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.