Comunicació de crema en el nucli urbà

A partir del 16 d’octubre i fins al 14 de març (ambdós inclosos), totes aquelles persones que vulguin encendre foc en el nucli urbà de Llagostera caldrà que tramitin el corresponent comunicat de crema.
En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de comunicació de crema en nucli urbà 

 

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Servei d'Atenció Ciutadana
Qui el pot demanar

Persones que vulguin encendre foc per una activitat concreta en el nucli urbà.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

A partir del 16 d’octubre i fins al 13 de març (ambdós inclosos).

IMPORTANT: del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit encendre foc en el nucli urbà.

Altra informació d’interès
  1. Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
  2. La crema es podrà iniciar el dia següent de la comunicació, i començarà i acabarà amb llum de dia.
  3. A més de no encendre el foc amb vent superior a 10 km/h, caldrà apagar-lo immediatament si comença a bufar un cop encès.
  4. A les finques properes a vies de circulació de vehicles, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
  5. Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa.
  6. No s’abandonarà el lloc fins després d’apagar completament el foc.

 

En cas de no acomplir les mesures exposades i/o que aquesta crema suposi una situació de perill, la Policia Local podrà, si ho creu convenient, ordenar que s’apagui el foc de manera immediata.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 06/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.