Ús i lloguer de material municipal

Material que es posa a disposició del municipi per a la realització d'actes culturals i festes per part d'entitats i particulars del nostre municipi.

En termini
Preu / Taxa

Exempts de pagament les entitats i els centres educatius públics del municipi.

Per a empreses i particulars i per a entitats de fora del municipi: consulteu l’import de la fiança i dels preus públics que cal abonar a través del document descripció material. Podeu consultar també l’ordenança fiscal núm. 14 dels Preus públics.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Document descripció material 
Documentació a aportar
  • Document descripció material
  • Comprovant de pagament, si s'escau
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Servei d'Atenció Ciutadana
Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica. Si es tracta d'una entitat o associació, cal que estigui inscrita a algun dels registres d'entitats i associacions de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Les entitats, associacions i empreses estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració (art. 14 de la Llei 39/2015). La resta de persones ho poden presentar presencialment.

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de Resolució

15 dies. El còmput del termini queda suspès si cal esmenar deficiències o emetre informes previs. En cas de no rebre una resposta per part de l'Administració en el termini establert, s’entén que l'activitat no té l'autorització sol·licitada. El silenci administratiu és negatiu.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.