Alta al cens d'animals

Tots els animals de companyia han d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament.
En termini
Preu / Taxa

Segons l'ordenança fiscal núm. 15.

 

Impresos del tràmit

Presentació presencial a l'oficina de Recaptació (carrer Pau Casals, núm. 26B):

  • Model de sol·licitud d'alta al cens d'animals 
Documentació a aportar
  • Sol·licitud d'alta al cens d'animals
  • Cartilla sanitària veterinària
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar
Els propietaris d'animals de companyia, majors d'edat.
Canals de tramitació
Presencial
Adreça presencial: Oficina de Recaptació (carrer Pau Casals, 26B). Horari: de 8:00 a 15:00 h
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 29/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.