Bonificació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques

D'acord amb l’art. 8 de l'ordenança fiscal núm. 21, és la sol·licitud de bonificació de fins el 95% de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques que vagin en la línia de l’aprofitament tèrmic i solar per l’autoconsum.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de sol·licitud de llicència d'obres per instal·lació de panells solars en sol no urbà 
  • Model de comunicació per instal·lació de panells solars en sol urbà 
Documentació a aportar

Indicar-ho a la mateixa comunicació o sol·licitud d'obres.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació / Urbanisme i Obres
Qui el pot demanar

La persona titular de la llicència o comunicació d’obres.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

En el moment de presentar la comunicació o sol·licitar la llicència d’obres.

Termini de Resolució

1 mes en cas d’obres menors i 2 mesos en cas d’obres majors.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 29/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.