Aquí pots comprovar l’autenticitat dels documents emesos per l’ajuntament, fent servir el codi de verificació del mateix.

 

Comprovar autenticitat del document