Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòria per cobrir una plaça vacant d’administratiu a l’àrea de cultura, en règim de funcionari interí

Termini de presentació: del 5 al 14 de febrer de 2021.

Resultat final (16 de febrer de 2021) 

Edicte (5 de febrer de 2021)

Model instància

Convocatòria per a la selecció d’un TAG en règim interí

Termini de presentació: del 30 de desembre 2020 al 18 de gener 2021

Llista provisional d'admesos i exclosos (12 de febrer de 2021)

Publicació al DOGC (29 de desembre de 2020)

Publicació al BOP (17 de desembre de 2020)

Model instància

Convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’oficial 2a. de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Llagostera i constitució d’una borsa de treball. 

Termini de presentació: del 23/12/2020 a l'11/01/2021

Llista provisional admesos i exclosos (11 de febrer de 2021)

Publicació al DOGC (22 de desembre de 2020)

Publicació al BOP (2 de desembre de 2020)

Model instància

Convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de peó de la brigada de l'Ajuntament de Llagostera i constitució d'una borsa de treball

Termini de presentació: del 23/12/2020 a l'11/01/2021

Llista provisional admesos i exclosos (11 de febrer de 2021)

Publicació al BOP (2 de desembre de 2020)

Publicació al DOGC (22 de desembre de 2020)

Model instància

Convocatòria per a la provisió, mitjançant procés d’estabilització de l’ocupació temporal, d’una plaça d’oficial 2a. de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Llagostera.

Resultat final (29 de gener de 2021)

Llista definitiva d'admesos i exclosos (18 de gener de 2021)

Llista provisional d’admesos i exclosos (23 de desembre de 2020)

Edicte publicat al DOGC (6 de novembre de 2020)

Edicte publicat al BOP (28 d'octubre de 2020)

Model instància