Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòria per cobrir amb caràcter laboral temporal quatre places d’encarregat i dues places d’ajudants per a les instal·lacions de les piscines municipals

Resultats finals (18 de juny de 2021)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (17 de juny de 2021)

Edicte de rectificació de les bases (4 de juny de 2021)

Edicte (1 de juny de 2021)

Model instància ajudant/a

Model instància encarregat/da
 

Convocatòria per a la selecció d’un director/a de lleure i quatre monitors/es de lleure especialistes per al casal artístic “Matins d’art 2021” de l’Escola d’art Pere Mayol de Llagostera

Període de presentació d’instàncies: del 2 a l’11 de juny

La presentació presencial d’instàncies s’ha de fer  a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de l’Ajuntament de Llagostera (Ps. Romeu, núm. 6, bxos., de 9 a 14h.)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (17 de juny de 2021)

Edicte (1 de juny de 2021)

Model instància director/a

Model instància monitors/es

 

Convocatòria per urgència, mitjançant comissió de serveis, d’un lloc de treball de sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Llagostera

Publicació al BOP (9 de juny de 2021)

Presentació d'instàncies

Convocatòria per a la provisió, mitjançant procés d’estabilització de l’ocupació temporal, de tres places de tècnic especialista de llar d’infants

Període de presentació d’instàncies: del 28 maig al 16 de juny

Model instància

Publicació al DOGC (27 de maig de 2021)

Publicació al BOP (11 de maig de 2021)

Convocatòria per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada d’obres i serveis

Període de presentació d’instàncies: del 28 maig al 16 de juny

Model instància

Declaració de no estar inhabilitat/da

Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d’incompatibilitat

Publicació al DOGC (27 de maig de 2021)

Publicació al BOP (11 de maig de 2021)

Convocatòria per a la provisió de dues places d’oficial 2a de la brigada d’obres i serveis, vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Llagostera i constitució d’una borsa de treball

Període presentació d’instàncies: del 29 de maig al 17 de juny

Model instància

Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d’incompatibilitat

Declaració de no estar inhabilitat/da

Publicació al DOGC (28 de maig de 2021)

Publicació al BOP (11 de maig de 2021)

Convocatòria d’una plaça, en règim laboral temporal, d’oficial 1a. lampista de la brigada

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 al 28 d’abril.

Llista provisional admesos i exclosos 

Publicació al DOGC (4 d'abril de 2021)

Publicació al BOP (29 de març de 2021)

Model instància

Declaració jurada