Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòria per a la cobertura en règim de funcionari de carrera d’una plaça de Tècnic d’administració general (TAG) de serveis econòmics

Presentació de sol·licituds:  del 25 de maig al 13 de juny

EDICTE de modificació de les bases reguladores del procés per a la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic d’administració general, adscrit a l’àrea de serveis econòmics de l’Ajuntament de Llagostera i constitució d’una borsa de treball (28 de juny de 2022)

Llista provisional d’admesos i exclosos (17 de juny de 2022)

Bases. Publicació al BOP (13 d'abril de 2022)

Publicació al DOGC (2 de maig de 2022)

Publicació al BOE (24 de maig de 2022)

Model instància 

Convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’administratius de l’Ajuntament de Llagostera

Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 25 de maig

Resultat final (23 de juny de 2022)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (21 de juny de 2022)

Llista provisional d’admesos i exclosos (2 de juny de 2022)

Bases. Publicació al BOP (5 de maig de 2022)

Model instància 

 

 

Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de sergent de la Policia Local de Llagostera, reservada a promoció interna

Resultats 3a prova (21 de juny de 2022)

Convocatòria dels aspirants i del tribunal a la realització de la 3a prova (9 de juny de 2022)

Resultats de la prova psicotècnica realitzada el dia 26/05/2022

Llista definitiva d’admesos i exclosos (25 de maig de 2022)

Llista provisional admesos i exclosos (4 de maig de 2022)

ANUNCI sobre modificació de les bases reguladores (14 de març de 2022)

EDICTE sobre modificació de les bases reguladores i la convocatòria (25 de febrer de 2022)

Publicació al DOGC (11 de febrer de 2022)

Publicació al BOP (7 de febrer de 2022)