En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Estat ingressos 2020

Tercer trimestre 2020

Segon trimestre 2020

Primer trimestre 2020

Estat despeses 2020

Tercer trimestre 2020

Segon trimestre 2020

Primer trimestre 2020

Estat ingressos 2019

Quart trimestre 2019

Tercer trimestre 2019

Segon trimestre 2019

Primer trimestre 2019

Estat despeses 2019

Quart trimestre 2019

Tercer trimestre 2019

Segon trimestre 2019

Primer trimestre 2019

Estat ingressos 2018

Quart trimestre 2018

Tercer trimestre 2018

Segon trimestre 2018

Primer trimestre 2018

Estat despeses 2018

Quart trimestre 2018

Tercer trimestre 2018

Segon trimestre 2018

Primer trimestre 2018

Estat ingressos 2017

Quart trimestre 2017

Tercer trimestre 2017

Primer semestre 2017

Estat despeses 2017

Quart trimestre 2017

Tercer trimestre 2017

Primer semestre 2017

Estat ingressos 2016 

Ajuntament

Patronat Municipal d'Esports

Patronat Residència Josep Baulida

Estat despeses 2016

Ajuntament

Patronat Municipal d'Esports

Patronat Residència Josep Baulida