En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Estat ingressos 2019

Quart trimestre 2019

Tercer trimestre 2019

Segon trimestre 2019

Primer trimestre 2019

Estat despeses 2019

Quart trimestre 2019

Tercer trimestre 2019

Segon trimestre 2019

Primer trimestre 2019

Estat ingressos 2018

Quart trimestre 2018

Tercer trimestre 2018

Segon trimestre 2018

Primer trimestre 2018

Estat despeses 2018

Quart trimestre 2018

Tercer trimestre 2018

Segon trimestre 2018

Primer trimestre 2018

Estat ingressos 2017

Quart trimestre 2017

Tercer trimestre 2017

Primer semestre 2017

Estat despeses 2017

Quart trimestre 2017

Tercer trimestre 2017

Primer semestre 2017

Estat ingressos 2016 

Ajuntament

Patronat Municipal d'Esports

Patronat Residència Josep Baulida

Estat despeses 2016

Ajuntament

Patronat Municipal d'Esports

Patronat Residència Josep Baulida

Execució del pressupost classificació per capítols  

Execució del pressupost classificació orgànica 

Pla de tresoreria

2018

Previsions primer trimestre 2018

Previsions segon trimestre 2018

2017

Previsons primer trimestre 2017

Previsions segon trimestre 2017

Previsions tercer trimestre 2017

Previsions quart trimestre 2017

2016

Previsons primer trimestre 2016

Previsions segon trimestre 2016

Previsions tercer trimestre 2016

Previsions quart trimestre 2016