Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Text íntegre de les ordenances fiscals 2022 30-05-2022 https://www.llagostera.cat/uploads/imagenes/1098-img-url1654168453.pdf?1654168453
Text íntegre de les ordenances fiscals 2022 03-01-2022 https://www.seu-e.cat/documents/27933/12926699/TEXT+ORDENANCES+FISCALS+2022.pdf/f5d2a9ae-b033-4f6b-aa6d-b01d0357e9ba
Text íntegre de les ordenances fiscals 2021 06-07-2021 https://www.llagostera.cat/uploads/imagenes/905-img-url1625572720.pdf?1625572720
Text íntegre de les ordenances fiscals 2020 10-02-2020 https://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/of_2020_def.pdf
Text íntegre ordenances fiscals 2019 04-01-2019 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/ordena_fiscals_2019.pdf
Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 28-12-2018 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/247/2018247011057.pdf
Preus públics 14-06-2022 https://www.llagostera.cat/uploads/imagenes/1106-img-url1655202792.pdf?1655202792