Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Text íntegre de les ordenances fiscals 2021 11-01-2021 https://www.llagostera.cat/uploads/imagenes/807-img-url1615985044.pdf?1615985045
Text íntegre de les ordenances fiscals 2020 10-02-2020 https://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/of_2020_def.pdf
Text íntegre ordenances fiscals 2019 04-01-2019 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/ordena_fiscals_2019.pdf
Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 28-12-2018 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/247/2018247011057.pdf
Preus públics 26-02-2021 https://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/preus_publicat_febrer_2021.pdf