Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

DECRETS D'ALCALDIA 2022:

Decrets de gener - 1 a 7

Decrets de febrer - 8 a 12

Decrets de març - 13 a 21

Decrets d'abirl - 22 a 28

Decrets de maig - 29 a 40

Decrets de juny - 41 a 49

Decrets de juliol - 50 a 56

 

DECRETS D'ALCALDIA 2021:

Decrets de gener - 1 a 7

Decrets de febrer - 8 a 11

Decrets de març - 12 a 19

Decrets de abril - 20 a 22

Decrets de maig- 23 a 28

Decrets de juny- 29 a 41

Decrets de juliol- 42 a 50

Decrets de agost - 51 a 57

Decrets de setembre - 58 a 67

Decrets de octubre- 68 - 80

Decrets de novembre - 81 - 86

Decrets de desembre - 87 - 91

 

DECRETS D'ALCALDIA 2020:

Decrets de gener - 1 a 8

Decrets de febrer- 9 a 14

Decrets de març- 15 a 20

Decrets de abril - 21 a 27

Decrets de maig - 28

Decrets de juny - 29 a 36

Decrets de juliol - 37 a 43

Decrets de agost- 44 a 48

Decrets de setembre- 49 a 50

Decrets de octubre - 51 a 56

Decrets de novembre - 57 a 61

Decrets de desembre - 62 a 64

 

DECRETS D'ALCALDIA 2019:

Decret 81/2019 de 18/12/2019  - Llicència d'obres

Decret 80/2019 de 16/12/2019  - Procediment de trasllat de vehicle abandonat

Decret 79/2019 de 13/12/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 78/2019 de 11/12/2019  - Sol·licitud de subvenció

Decret 77/2019 de 10/12/2019  - Convocatòria de l'ADF

Decret 76/2019 de 29/11/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 75/2019 de 29/11/2019  - Aprovació d'un expedient de modificació de crèdit 6/2019

Decret 74/2019 de 27/11/2019  - Sol·licitud de subvenció

Decret 73/2019 de 26/11/2019  - Convocatòria de Ple

Decret 72/2019 de 18/11/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 71/2019 de 31/10/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 70/2019 de 17/10/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 69/2019 de 17/10/2019  - Decret de serveis mínims

Decret 68/2019 de 15/10/2019  - Convocatòria extraordinària-urgent de Ple

Decret 67/2019 de 11/10/2019  - Llicència d'obres

Decret 66/2019 de 10/10/2019  - Convocatòria extraordinària de Ple

Decret 65/2019 de 09/10/2019  - Encàrrec de subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa

Decret 64/2019 de 08/10/2019  - Llicència temporal d'ocupació de via pública

Decret 63/2019 de 08/10/2019  - Llicència temporal d'ocupació de via pública

Decret 62/2019 de 07/10/2019  - Autorització de pas de la cursa "La Tramun"

Decret 61/2019 de 01/10/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 60/2019 de 20/09/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 59/2019 de 20/09/2019  - Convocatòria ordinària de PLE

Decret 58/2019 de 16/09/2019  - Incoació d'un procediment de trasllat de vehicles abandonats

Decret 57/2019 de 03/09/2019  - Modificació de crèdit 04/2019

Decret 56/2019 de 30/08/2019  - Convocatòria de JGL

Decret 55/2019 de 20/08/2019  - Assabentat inici activitats begudes espirituoses

Decret 54/2019 de 20/08/2019  - Aprovació de despeses

Decret 53/2019 de 19/08/2019 - Assabentat inici activitat begudes espirituoses

Decret 52/2019 de 14/08/2019 - Baixa del Contracte adm. especial de Xenacs 

Decret 51/2019 de 14/08/2019 - Adjudicació provisional del Contracte adm. especial de Xenacs 

Decret 50/2019 de 29/07/2019 - Llicència ocupació temporal de via pública

Decret 49/2019 de 18/07/2019 - Convocatòria ordinària de Ple

Decret 48/2019 de 15/07/2019 - Nomenament dels membres de la Comissió de coordinació de govern

Decret 47/2019 de 08/07/2019 - Convocatòria ordinària de JGL

Decret 46/2019 de 08/07/2019 - Nomenament dels Membres de la JGL

Decret 45/2019 de 28/06/2019 - Convocatòria extraordinària de Ple

Decret 44/2019 de 28/06/2019 - Convocatòria extraordinària de Ple

Decret 43/2019 de 28/06/2019 - Delegació genèrica d'atribucions a diferents regidors

Decret 42/2019 de 28/06/2019 - Nomenament de tinents d'alcalde

Decret 41/2019 de 28/06/2019 - Delegació a la JGL de diverses atribucions d'alcaldia

Decret 40/2019 de 26/06/2019 - Adjudicació de contracte de subministrament i instal·lació de caldera

Decret 39/2019 de 21/06/2019 - Autorització per celebrar un campus

Decret 38/2019 de 20/06/2019 - Contracte menor pels cursos de natació

Decret 37/2019 de 20/06/2019 - Contracte menor pel servei de vigilància i socorrisme

Decret 36/2019 de 19/06/2019 - Sol·licitud de subvenció per a la gestió forestal sostenible

Decret 35/2019 de 11/06/2019 - Convocatòria extraordinària de Ple

Decret 34/2019 de 11/06/2019 - Convocatòria extraordinària de Ple

Decret 33/2019 de 10/06/2019 - Convocatòria extraordinària de Ple

Decret 32/2019 de 04/06/2019 - Convocatòria de JGL

Decret 31/2019 de 03/06/2019 - Incoació d'expedient de legalitat urbanística

Decret 30/2019 de 03/06/2019 - Dissolució del CILMA

Decret 29/2019 de 17/05/2019 - Convocatòria de Ple

Decret 28/2019 de 14/05/2019 - Convocatòria de JGL

Decret 27/2019 de 10/05/2019 - Autorització d'actes de campanya

Decret 26/2019 de 10/05/2019 - Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona

Decret 25/2019 de 08/05/2019 - Aprovació inicial del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del PAU2 Les Tosques

Decret 24/2019 de 07/05/2019 - Autorització d'actes de campanya

Decret 23/2019 de 30/04/2019 - Convocatòria de JGL

Decret 22/2019 de 29/04/2019 - Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona

Decret 21/2019 de 25/04/2019 - Convocatòria Extraordinària de Ple

Decret 20/2019 de 09/04/2019 - Convocatòria de JGL

Decret 19/2019 de 28/03/2019 - Convocatòria de Ple

Decret 18/2019 de 28/03/2019 - Llicència d'ocupació temporal de la Nau 3 del Centre d'Empreses

Decret 17/2019 de 27/03/2019 - Pròrroga de la comissió de serveis de la secretària amb efectes a 31/05/2019

Decret 16/2019 de 26/03/2019 - Pròrroga de la comissió de serveis de la secretària

Decret 15/2019 de 13/03/2019 - Encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa

Decret 14/2019 de 05/03/2019 - Serveis mínims decretats en motiu d'una vaga

Decret 13/2019 de 04/03/2019 - Convocatòria JGL

Decret 12/2019 de 28/02/2019 - Aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2019

Decret 11/2019 de 28/02/2019 - Modificació pressupostària modalitat transferència de crèdit

Decret 10/2019 de 22/02/2019 - Llicència d'obra

Decret 09/2019 de 18/02/2019- Convocatòria de JGL

Decret 08/2019 de 13/02/2019 - Llicència d'obra

Decret 07/2019 de 05/02/2019 - Convocatòria de JGL

Decret 06/2019 de 29/01/2019 - Adhesió al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern (Empris)

Decret 05/2019 de 28/01/2019 - Adhesió al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern

Decret 04/2019 de 24/01/2019  - Convocatòria de Ple

Decret 03/2019 de 21/01/2019 - Convocatòria de JGL

Decret 02/2019 de 21/01/2019 - Aprovació d'expedients de despesa

Decret 01/2019 de 07/01/2019 - Convocatòria de JGL

DECRETS D'ALCALDIA 2018:

Decret 40/2018 de 14/12/2018

Decret 39/2018 de 23/11/2018

Decret 38/2018 de 16/11/2018

Decret 37/2018 de 15/11/2018

Decret 36/2018 de 13/11/2018

Decret 35/2018 de 02/11/2018

Decret 34/2018 de 22/10/2018

Decret 33/2018 de 19/10/2018

Decret 32/2018 de 10/10/2018

Decret 31/2018 de 01/10/2018

Decret 30/2018 de 26/09/2018

Decret 29/2018 de 25/09/2018

Decret 28/2018 de 21/09/2018

Decret 27/2018 de 20/09/2018

Decret 26/2018 de 13/09/2018

Decret 25/2018 de 05/09/2018

Decret 24/2018 de 03/09/2018

Decret 23/2018 de 31/08/2018

Decret 22/2018 de 29/08/2018

Decret 21/2018 de 27/08/2018

Decret 20/2018 de 23/08/2018

Decret 19/2018 de 06/08/2018

Decret 18/2018 de 02/08/2018

Decret 17/2018 de 02/08/2018

Decret 16/2018 de 01/08/2018

Decret 15/2018 de 31/07/2018

Decret 14/2018 de 20/07/2018

Decret 13/2018 de 17/07/2018

Decret 12/2018 de 13/07/2018

Decret 11/2018 de 02/07/2018

Decret 10/2018 de 28/06/2018

Decret 09/2018 de 22/06/2018

Decret 08/2018 de 15/06/2018

Decret 07/2018 de 21/05/2018

Decret 06/2018 de 19/04/2018

Decret 05/2018 de 10/04/2018

Decret 04/2018 de 15/02/2018

Decret 03/2018 de 15/02/2018

Decret 02/2018 de 15/02/2018

Decret 01/2018 de 30/01/2018

 

 

DECRETS D'ALCALDIA 2017