Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Reglament del servei de proveïment d’aigua potable i sanejament 04-04-2017 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/reglament-aigua.pdf
Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública 28-07-2009 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/ordenanca-convivencia.pdf
Reglament regulador de l'ús de les instal·lacions de la sala polivalent 21-05-2012 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/reglament-sala-polivalent.pdf
Ordenança general reguladora del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge 24-10-2010 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/ordenanca-sol.pdf
Reglament del funcionament del registre municipal de parelles de fet 24-11-2000 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/reglament-parelles-fet.pdf
Reglament regulador del mercat setmanal i la venda ambulant 16-04-2007 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/reglament-venda-ambulant.pdf
Reglament ús llengua catalana 13-08-1999 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/reglament-catala.pdf
Reglament del cementiri municipal 10-12-2013 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/reglaments/reglament-cementiri.pdf