Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Els decrets es troben resumits a les actes dels plens.