En aquest apartat trobareu les decisions preses en el marc de les reunions dels diferents òrgans de govern de l’ens, sense dades de caràcter personal.

Data Òrgan Descripció Més informació Documents
19-07-2018 Ple Acord d'adhesió a l'acord comú de condicions per als empleats públics locals de Catalunya acord adhesió Acord Comú de condicions per EEPP.pdf