Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Sol.licitud per a prendre part en els processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament de Torre de Claramunt corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud per prendre part dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022. Les places a proveir estan dis...

Sol.licitud per prendre part en el concurs-oposició per la selecció d'un/a administratiu/va amb caràcter de funcionari interí i la creació d'una borsa de treball

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud per prendre part del procés de selecció d'un/a administratiu/va amb caràcter de funcionari interí i la creació d'una borsa de treball.

Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Sol.licitud per a prendre part en els processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament de Torre de Claramunt corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud per prendre part dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022. Les places a proveir estan distribuïdes segons corresponguin a un dels dos sistemes de selecció, concurs-oposició o concurs, previstos per a l’estabilització de l’ocupació temporal a l’article 2 i a les disposicions addicionals 6 i 8,  respectivament, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Les places a cobrir s'identifiquen a les Bases del procès amb els codis, el tipus de vinculació, els requisits específics de participació, els tipus de proves, els barems de valoració dels mèrits, els temaris generals i el lloc de treball vinculat d’acord amb els instruments de planificació de l’Ajuntament.

Sol.licitud per prendre part en el concurs-oposició per la selecció d'un/a administratiu/va amb caràcter de funcionari interí i la creació d'una borsa de treball

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud per prendre part del procés de selecció d'un/a administratiu/va amb caràcter de funcionari interí i la creació d'una borsa de treball.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.