Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Aquest any 2020, per la situació excepcional provocada per la COVID-19, no ha estat possible fer molts dels actes previstos, per tant, no s'han realitzat campanyes de publicitat.