En data 01/02/2022 es va publicar al tauler electrònic d'anuncis de l'Ajuntament, l'Anunci d'aprovació inicial del Pressupost i Plantilla 2022. L'enllaç a l'anunci a continuació, https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=342620&idens=828610007  Aquest anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en data 12/01/2022. 
En data 11/02/2022, no s’han presentat cap reclamacióo al·legació sense haver-se presentat cap al.legació o reclamació, s'ha publicat l'anunci d'aprovació definitiva.