Organització política

Veïns de Canet, Marenyà, La Tallada i Tor (VCMTT)
Republicans Units - Acord Municipal (RU-AM)