Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Aprovació bases i convocatòria contractació peó brigada municipal i constitució borsa de treball 1 03-05-2022 31-07-2022 70/2022 Concurs oposició Laboral AP 28-06-2022 Ajuntament de la Sentiu de Sió BOP de Lleida núm.84 de 3 de Maig de 2022
Oferta Pública d'Ocupació Ordinària 2022 1 12-04-2022 31-07-2022 76/2022 Concurs Oposició Personal laboral fix No se'n requereix 5.- Anunci e tauler.pdf