Quina entitat o òrgan és la responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Òrgan Adreça Telèfon Correu electrònic Web Horari d'atenció Persones de contacte Més informació Prioritat
Progrés Selvatà, societat limitada municipal Pl. Major, 4 977844007 prosel@laselvadelcamp.cat Web De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dimarts de 17 a 19h.

Gerència

Sra. Mònica Anguera

Ajuntament de la Selva del Camp Plaça Major, 4 977844407 contractacio@laselvadelcamp.cat Web Dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimarts de 15 a 19h.

Atenció Ciutadana

Sra. Marina Casadó

Sra. Mª Jesús Sánchez

Consultes sobre plecs de clàusules i licitacions en curs

TAG Secretaria

Sra. Neus Bové