En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

No existeix cap Resolució de l'Ajuntament de la Secuita en relació al règim d'incompatibilitats dels empleats públics.