Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mes Any Mitjà de comunicació Concepte Import (iva inclòs) Àmbit Prioritat
la Secuita 100% compostable lloguer monitor 181.0 municipal
la Secuita 100% compostable il·lustracions cartell i flipbook 1590.0 municipal
la Secuita 100% compostable premsa, cartelleria i xarxes socials disseny i direccional art 2226.0 municipal
la Secuita 100% compostable festa animació infantil amb jocs de fusta 709.0 municipal
la Secuita 100% compostable xarxes socials video anunci campanya 3922.0 municipal
la Secuita 100% compostable cartells, flipbooks i bosses 1285.0 municipal
la Secuita 100% compostable Diari digital Tots21 campanya premsa digital 109.0 provincial