Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

No existeix cap acte administratiu objecte de revisió en via administrativa.