En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Actualment, l'Ajuntament de la Roca del Vallès no disposa d'avaluacions de l'aplicació de les normes.