Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Data acord Tipus Enllaç acta Codi acta
04-03-2019 Ordinària Enllaç acta 5/2019
18-02-2019 Ordinària Enllaç acta 4/2019
04-02-2019 Ordinària Enllaç acta 3/2019
21-01-2019 Ordinària Enllaç acta 2/2019
07-01-2019 Ordinària Enllaç acta 1/2019
05-02-2018 Ordinària Enllaç acta 4/2018
29-01-2018 Ordinària Enllaç acta 3/2018
15-01-2018 Ordinària Enllaç acta 2/2018
08-01-2018 Ordinària Enllaç acta 1/2018
19-04-2018 Ordinària Enllaç acta 9/2018
03-04-2018 Ordinària Enllaç acta 8/2018
19-03-2018 Ordinària Enllaç acta 7/2018
05-03-2018 Ordinària Enllaç acta 6/2018
19-02-2018 Ordinària Enllaç acta 05/2018
20-05-2019 Ordinària Enllaç acta 11/2019
06-05-2019 Ordinària Enllaç acta 10/2019
15-04-2019 Ordinària Enllaç acta 8/2019
29-04-2019 Ordinària Enllaç acta 9/2019
18-03-2019 Ordinària Enllaç acta 6/2019
01-04-2019 Ordinària Enllaç acta 7/2019
05-11-2018 Ordinària Enllaç acta 23/2018
29-10-2018 Ordinària Enllaç acta 22/2018
15-10-2018 Ordinària Enllaç acta 21/2018
01-10-2018 Ordinària Enllaç acta 20/2018
17-09-2018 Ordinària Enllaç acta 19/2018
30-07-2018 Ordinària Enllaç acta 17/2018
03-09-2018 Ordinària Enllaç acta 18/2018
16-07-2018 Ordinària Enllaç acta 16/2018
02-07-2018 Ordinària Enllaç acta 15/2018
18-06-2018 Ordinària Enllaç acta 14/2018
21-05-2018 Ordinària Enllaç acta 12/2018
04-06-2018 Ordinària Enllaç acta 13/2018
07-05-2018 Ordinària Enllaç acta 11/2018
30-04-2018 Ordinària Enllaç acta 10/2017
18-12-2017 Ordinària Enllaç acta 24/2017
20-11-2017 Ordinària Enllaç acta 22/2017
04-12-2017 Ordinària Enllaç acta 23/2017
30-10-0017 Ordinària Enllaç acta 20/2017
06-11-2017 Ordinària Enllaç acta 21/2017
02-10-2017 Ordinària Enllaç acta 18/2017
16-10-2017 Ordinària Enllaç acta 19/2017
04-09-2017 Ordinària Enllaç acta 16/2017
18-09-2017 Ordinària Enllaç acta 17/2017
19-07-2017 Ordinària Enllaç acta 13/2017
03-07-2017 Ordinària Enllaç acta 14/2017
17-07-2017 Ordinària Enllaç acta 15/2017
29-05-2017 Ordinària Enllaç acta 11/2017
05-06-2017 Ordinària Enllaç acta 12/2017
15-05-2017 Ordinària Enllaç acta 10/2017
02-05-2017 Ordinària Enllaç acta 9/2017
18-04-2017 Ordinària Enllaç acta 8/2017
03-04-2017 Ordinària Enllaç acta 7/2017
20-03-2017 Ordinària Enllaç acta 6/2017
06-03-2017 Ordinària Enllaç acta 5/2017
20-02-2017 Ordinària Enllaç acta 4/2017
30-01-2017 Ordinària Enllaç acta 2/2017
06-02-2017 Ordinària Enllaç acta 3/2017
16-01-2017 Ordinària Enllaç acta 1/2017
27-12-2016 Extraordinària Enllaç acta 33/2016 PGA 2016/3380
20-12-2016 Ordinària Enllaç acta 32/2016
29-11-2016 Ordinària Enllaç acta 2016
13-12-2016 Ordinària Enllaç acta 31/2016 SJ
15-11-2016 Ordinària Enllaç acta 30/2016
02-11-2016 Extraordinària Enllaç acta 28/2016
18-10-2016 Ordinària Enllaç acta 27/2016
07-10-2016 Extraordinària Enllaç acta 26/2016 PAG 2016/2279
04-10-2016 Ordinària Enllaç acta 25/2016 PAG 8/2016 - 2199
20-09-2016 Ordinària Enllaç acta 24/2016 SJ 153/2016
09-09-2016 Extraordinària Enllaç acta 23/2016 SJ 150/2016
06-09-2016 Ordinària Enllaç acta 22/2016 SJ 143/2016
21-07-2016 Ordinària Enllaç acta 21/2016 SJ 135/2016
07-07-2016 Ordinària Enllaç acta 20/2016 SJ 126/2016
30-06-2016 Ordinària Enllaç acta 19/2016 SJ 123/2016
28-06-2016 Extraordinària Enllaç acta 18/2016 SJ 122/2016
16-06-2016 Ordinària Enllaç acta 17/2016 SJ 115/2016
02-06-2016 Ordinària Enllaç acta 16/2016 SJ 111/2016
30-05-2016 Extraordinària Enllaç acta 15/2016 SJ 108/2016
19-05-2016 Ordinària Enllaç acta 14/2016 SJ 95/2016
05-05-2016 Ordinària Enllaç acta 13/2016 SJ 86/2016
28-04-2016 Extraordinària Enllaç acta 12/2016 SJ 82/2016
21-04-2016 Ordinària Enllaç acta 11/2016 SJ 78/2016
07-04-2016 Ordinària Enllaç acta 9/2016 SJ 71/2016
31-03-2016 Extraordinària Enllaç acta 8/2016 SJ 67/2016
17-03-2016 Ordinària Enllaç acta 7/2016 SJ 58/2016
10-03-2016 Extraordinària Enllaç acta 6/2016 SJ 56/2016
03-03-2016 Ordinària Enllaç acta 5/2016 SJ 53/2016
21-01-2016 Ordinària Enllaç acta 2/2016 SJ15/2016
18-02-2016 Ordinària Enllaç acta 4/2016 SJ 26/2016
14-04-2016 Extraordinària Enllaç acta 10/2016 SJ 76/2016
04-02-2016 Ordinària Enllaç acta 3/2016 SJ 26/2016
03-12-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/21
17-12-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/22
03-11-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/21
19-11-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/20
05-11-2005 Ordinària Enllaç acta 2015/19
29-10-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/18
15-10-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/17
15-10-2005 Ordinària Enllaç acta 2015/17
02-10-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/16
17-09-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/15
30-07-2015 Ordinària Enllaç acta 2015/12
10-06-2015 Extraordinària Enllaç acta 2015/11
17-01-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/1
31-01-2013 Extraordinària Enllaç acta 2013/3
07-02-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/4
21-02-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/5
07-03-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/6
04-04-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/8
21-03-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/7
18-04-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/9
02-05-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/10
16-05-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/11
06-06-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/12
20-06-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/13
18-07-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/15
04-07-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/14
05-09-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/17
19-09-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/18
03-10-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/19
17-10-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/20
07-11-2013 Ordinària Enllaç acta 2013/21

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’Alcalde o Alcaldessa i integrat per un nombre de Regidors i Regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquest, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde o Alcaldessa.


El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’Alcalde o Alcaldessa a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.

Les sessions de la Junta de Govern Local que es convoquin amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer, tercer i, si escau, el cinquè dilluns de cada mes de l'any, que no siguin festius, a les 18.00h a la Sala de Comissions.

Les atribucions de la Junta de Govern són:

  1. L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin les lleis.

On i quan se celebra?

La periodicitat l’estableix la pròpia Junta i l’Alcalde la pot variar o establir sessions extraordinàries. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques.

Composició de la Junta de Govern Local a la Roca del Vallès:

President: l'Alcalde

Vocals:

  • Sra. Marta Pujol i Armengol;
  • Sra. Yolanda Guarinos i Micó;
  • Sr. Daniel Valls i Alsina;
  • Sr. Xavier del Villar i Berenguel; i
  • Sra. Laura Álvarez i Estapé. 

 

Constitució Junta de Govern Local mandat 2019-2023

Certificat aprovació calendari organització JGL 2019 i 2020

Accés web municipal Junta de Govern Local