Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Josep Fort i Romeu

Alcalde

Junts per la Riba

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió especial de comptes
  • Equip de Govern
  • Ple de la Corporació
  • Àrea d'Urbanisme, Serveis i Governació
  • Regidoria d'Urbanisme
  • Regidoria de Serveis
  • Regidoria de Governació

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): Assistències òrgans col·legiats: 50€/sessió

Jubilat.
Dataset View no està disponible temporalment.