Normativa d'urbanisme Disponible a: http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=230661&fromPage=load

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.