Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ISAAC FORTUNY BARGALLÓ

REGIDOR

No adscrit / independent

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ
  • PLE

Retribució anual bruta: Sense retribució

JOSEPA FIGUERAS BRIONES

Lloc de naixement LA NOU DE GAIA

Data de naixement 26-02-1966

Càrrec Alcaldessa

Partit polític IDN - JxCAT - JUNTS

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic j.figueras@noudegaia.altanet.org

Tipus Càrrec electe

ANNA COLL VIÑAS

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 09-04-1980

Càrrec Regidora

Partit polític IDN - JxCAT - JUNTS

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic acoll@noudegaia.altanet.org

BLANCA GUILLEN SALLA

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 23-09-1982

Càrrec Regidora

Partit polític IDN - JxCAT - JUNTS

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic bguillen@noudegaia.altanet.org

ADRIÀ SOLÉ FIGUERAS

Lloc de naixement Torredembarra

Data de naixement 26-01-1984

Càrrec Regidor

Partit polític IDN - JxCAT - JUNTS

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic asole@noudegaia.altanet.org

GEMA FIGUERAS GUISADO

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 07-07-1970

Foto foto

Càrrec Regidora

Partit polític SOM LA NOU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic gfigueras@noudegaia.altanet.org

RAUL FRANQUET MARCILLAS

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 03-06-1980

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític SOM LA NOU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic rfranquet@noudegaia.altanet.org

Activitats i béns Registre_interessos_Raul_Franquet
Declaració d'activitats Raul Franquet.pdf

ISAAC FORTUNY BARGALLÓ

Lloc de naixement La Nou de Gaià

Data de naixement 11-10-1991

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític Independent

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ifortuny@noudegaia.altanet.org

Aquest any 2021, aquest Ajuntament no disposa de cap càrrec eventual ni de confiança.