La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
25-04-2016 20:00 25-04-2016 20:45 03/16 Extraordinària Acta_Ple_25_4_16
11-03-2016 20:00 11-03-2016 20:26 02/16 Ordinària Acta_Ple_11_3_16
12-02-2016 19:34 12-02-2016 19:55 01/16 Extraordinària Acta_Ple_12_2_16