Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Convenis 2023

Conveni amb l'Associació Orfeó Jonquerenc per a l'any 2023

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre el Colegio la Reina de Málaga i l'Ajuntament de la Jonquera per a la realització de pràctiques externes de l'estudiant sra xxx

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES
QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ REFERENT A LES APORTACIONS ECONÒMIQUES ESTABLERTES A LA FITXA 43 DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT I PLA COMARCAL DE JOVENTUT ON ES TROBEN INCLOSOS ELS AJUNTAMENTS MENORS DE 20.000 HABITANTS, QUE HAN SOL·LICITAT FINANÇAMENT EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT RECOLLIDES AL CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025 EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES (REF: CE-DT-P1-22/23-18)

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de La Jonquera i l'Orfeó Jonquerenc per a la promoció de la cultura tradicional i popular catalana i del nom del municipi de La Jonquera en esdeveniments culturals d'arreu durant l'any 2022

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Jonquera i l’Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca (ACEJ) per a la realització del “Projecte en lleure educatiu per infants i joves” per als anys 2022 i 2023.

 

Convenis 2022

CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

convenio con Cruz Roja para el desarrollo de actividades dirigidas a los colectivos vulnerables con riesgo
de exclusión social del municipio para este año 2022

conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA I l’ASSOCIACIÓ GRUP D’ANIMACIÓ DE FESTES I CORREFOCS (GRÀFIC) PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA TRADICIONAL I POPULAR CATALANA I DEL NOM DEL MUNICIPI DE LA JONQUERA EN ESDEVENIMENTS CULTURALS D’ARREU DURANT ELS ANYS 2022-2025.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de La Jonquera i l'Associació cultural i esportiva jonquerenca (ACEJ) per a la realització del "Projecte en lleure educatiu per infants i joves" al municipi de La Jonquera durant els anys 2022i2023

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA I EL CLUB ESPORTIU TRAMUNTANA X-TREM PER A L’ORGANITZACIÓ D’UNA DE LES COMPETICIONS DEL CAMPIONAT OPEN BTT DE GIRONA A LA
JONQUERA

conveni de col·laboració amb l’Agrupació Esportiva MICFootball per a l’ús del camp de futbol per a la celebració d’un torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup, durant la Setmana Santa de 2022 i 2013.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de La Jonquera i l'Orfeó Jonquerenc per a la promoció de la cultura tradicional i popular catalana i del nom del municipi de La Jonquera en esdeveniments culturals d'arreu durant l'any 2022

Conveni entre l'Ajuntament de la Jonquera i Edistribución Redes Digitales SLU de concessió administrativa d'una porció de parecel.la de domini públic a l'Avinguda Països Catalans núm. 30 de la Jonquera, per a la instal·lació d'un centre de repartiment de mitja tensió amb número 71244.

Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de la Jonquera i l'Ajuntament d'Agullana per al desenvolupament del projecte 'Adequació i senyalització de búnquers de La Jonquera i d'Agullana' per a la recuperació, difusió i senyalització de diferents búnquers situats al terme municipal d'ambdós municipis per a l'any 2022.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Jonquera i el Club Esportiu Tramuntana X-trem per a l'organització d'una de les competicions del campionat Open BTT de Girona a la Jonquera.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Jonquera i l'Agrupació Esportiva MICFootball regulador de la llicència d'ús privatiu (cessió d'ús) del camp de futbol municipal la Setmana Santa dels anys 2022 i 2023 per a la celebració del torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup.

Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal Alt Emporda i Ajuntament La Jonquera pels serveis complementaris als serveis socials bàsics.

Consulta aquesta informació de cada conveni aprovat per l'ajuntament de La Jonquera en funció de l'any d'inici

  • Nº General
  • Número Exped.
  • Interessat
  • Títol
  • Data Registre
  • Data màxima de fi
  • Àrea

També podràs accedir al conveni

Convenis Any 2021

Convenis Any 2020 

Convenis Any 2019

Convenis Any 2018

Convenis Any 2017