Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

AJUT AMPA I COL·LEGI SANT JAUME 1.000,00
AJUT ESPORTS FEDERATS 1.000,00
ASSO. CULTURALS I RECREATIVES (TEATRE, PENYA, ...) 300,00
ORGANITZACIONS CÍVIQUES (DONES, JOVES, ERMITA...) 300,00