No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 6/2017

Data d'inici de la sessió 04-07-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

  1.  

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 23 de juny de 2017

  1.  

Aprovació de la sol·licitud de subvenció GAH/1342/2017.

  1.  

Altres temes d’urgència.