En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

 

PLE DE LA CORPORACIÓ

MEMBRE

GRUP POLÍTIC

JAUME FERRER CARRERA

JXCAT-JUNTS

PERE LLUÍS BORTOLÓ VIDAL

JXCAT-JUNTS

MAR RIBALTA DANIEL

JXCAT-JUNTS

NÚRIA GRANYÓ RIERA

JXCAT-JUNTS

LAIA TASIES CAMATS

JXCAT-JUNTS

JOSEP Mª GRAÑÓ CALVETE

JXCAT-JUNTS

EDUARD PIERA SECALL

IFB-AM

CÉSAR MARTÍNEZ SOLÉ

IFB-AM

MONTSERRAT RUBINAT SINDREU IFB-AM

 

JUNTA DE GOVERN MUNICIPAL

MEMBRE

NOMENAMENT

JAUME FERRER CARRERA

ALCALDE-PRESIDENT

PERE LLUÍS BORTOLÓ VIDAL

1er. TINENT D’ALCALDE

MAR RIBALTA DANIEL

2n TINENT D’ALCALDE

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

MEMBRE

 

JAUME FERRER CARRERA

 

PERE LLUÍS BORTOLÓ VIDAL

 

MAR RIBALTA DANIEL

 

CÉSAR MARTÍNEZ SOLÉ