Descripció

Mitjançant aquest tràmit qualsevol persona pot demanar rebre les notificacions de l’Ajuntament de forma telemàtica.

Documentació a aportar

Els documents a aportar són, en tots els casos:

  • DNI, NIE (a títol identificatiu)

Normativa

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud, des de l'enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".

2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:

  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

3. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de La Coma i la Pedra, situat a la plaça de l’Ajuntament, 1.       

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud, des de l'enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".

2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:

  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.

3. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.

4. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.

5. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

      

      Tramitació online (via Instància Genèrica)