Quines són les preguntes que la ciutadania i les organitzacions fan a aquest ens amb més freqüència? Aquí podràs veure-les i també en coneixeràs les respostes.

Durant l'any 2020 l'Ajuntament de la Cellera de Ter va rebre un total de 6 sol·licituds d'accés a la informació pública.

Aquestes sol·licituds demanaven informació sobre:

- Informació sobre la quantia pressupostària destinada a l'esterilització de gats i obtenció d'una còpia del conveni amb la Fundació Fauna (3).

- Informació sobre les dades de reciclatge (1).

- Accés a dades cadastrals (1).

- Informació sobre els permisos concedits a una parcel·la no urbanitzable (1).