Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

El fet que s'elabori el pressupost a començaments d'any fa que les circumstàncies puguin variar durant el transcurs de l'any i s'hagin d'introduir modificacions. En aquest sentit, el pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l'exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o per insuficiència en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries.

Les modificacions de crèdit són aprovades pel Ple Municipal en exercici de les seves funcions o bé a l'òrgan de govern al qual s'ha delegat la competència.

Podeu consultar l'aprovació de les modificacions de crèdit així com el contingut de les mateixes en aquest apartat:

Exercici 2022

Modificació de crèdit 16/2022 transferència de crèdits mateixa àrea de despesa

Modificació de crèdit 15/2022 transferència de crèdits mateixa àrea de despesa

Modificació de crèdit 14/2022 transferència de crèdits mateixa àrea de despesa

Modificació de crèdit 13/2022 transferència de crèdits mateixa àrea de despesa

Modificació de crèdit 12/2022 generació de crèdit subvenció Cicle de COncerts de Música de Cobla

Modificació de crèdit 11/2022 crèdit extraordinari finançat amb RLTG

Modificació de crèdit 10/2022 transferència de crèdits mateixa àrea de despesa

Modificació de crèdit 9/2022 suplement de crèdit finançat amb RLTG

Modificació de crèdit 8/2022 transferència de crèdits mateixa àrea de despesa

Modificació de crèdit 7/2022 generació de crèdit subvenció desenvolupament d'actuacions conservació patrimoni natural

Modificació de crèdit 6/2022 generació de crèdit subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Modificació de crèdit 5/2022 generació de crèdit subvenció per instal·lacions producció calor amb biomassa i bioenergia

Modificació de crèdit 4/2022 - suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLTG

Modificació de crèdit 3/2022 suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLTG

Modificació de crèdit 2/2022 - incorporació de romanents

Modificació de crèdit 1/2022 - generació de crèdit subvenció Mercats Zones Rurals Next Generation

 

Exercici 2021

Resum final amb les provisions inicials, les modificacions i les previsions definitives

Modificacio de crèdit 17 2021 - transferència de crèdits mateixa àrea de despesa
Modificacio de crèdit 16 2021 - transferència de crèdits mateixa àrea de despesa
Modificacio de crèdit 15 2021 - generació de crèdit subvencio mitigacio canvi climatic
Modificació de crèdit 14 2021 - generació  credit subvencio agencia residus
Modificació de crèdit 13 2021 - generació credit subvencio PAES comunitat energetica

Modificació de crèdit 12 2021 - transferencia credit mateixa area cameres lectores
Modificació de crèdit 11 2021 - generació crèdit i transferencia credit mateixa area
Modificació de crèdit 10 2021 - generació crèdit subvencio reserva forestal
Modificació de crèdit 09 2021 - generació crèdit subvencio concerts cobla
Modificació de crèdit 08 2021 - suplement de crèdit
Modificació de crèdit 07 2021 - generació crèdit subvencions diverses
Modificació de crèdit 06 2021 - transferència de crèdits mateixa àrea de despesa
Modificació de crèdit 05 2021 - transferència de crèdits mateixa àrea de despesa
Modificació de crèdit 04 2021 - generació crèdit subvenció benestar
Modificació de crèdit 03 2021 - suplement credit i credit extraordinari
Modificació de crèdit 02 2021incorporació romanents
Modificacio de crèdit 01 2021 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvenció serveis socials

 

Exercici 2020

Resum final amb les provisions inicials, les modificacions i les previsions definitives

Modificacio de crèdit 27 2020modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvenció PUOSC.
Modificacio de crèdit 26 2020modalitat de transferencia de credit entre aplicacions mateixa area de despesa
Modificacio de crèdit 25 2020  - modalitat de transferencia de credit entre aplicacions mateixa area de despesa
Modificacio de crèdit 24 2020modalitat de de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa.
Modificacio de crèdit 23 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvenció esportistes Diputació.
Modificacio de crèdit 22 2020  - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvenció actuacions material forestal incendis.
Modificacio de crèdit 21 2020  - modalitat de suplement de crèdit porjecte comunitat energetica.
Modificacio de crèdit 20 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvenció reactivació comercial.
Modificacio de crèdit 19 2020 - modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
Modificacio de crèdit 18 2020  - modalitat de transferencia de credit entre aplicacions mateixa area de despesa.
Modificacio de crèdit 17 2020  - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvencio temporal Gloria.
Modificacio de crèdit 16 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvencio Dipsalut retirada fibrociment.
Modificacio de crèdit 15 2020  - modalitat de transferencia de credit entre aplicacions mateixa area de despesa.
Modificacio de crèdit 14 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvencions Diputació.
Modificacio de crèdit 13 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvencio estudi habitatges buits.
Modificacio de crèdit 12 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvencio patrimoni natural.
Modificacio de crèdit 11 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvencio Linia 6 PAES.
Modificacio de crèdit 10 2020 - modalitat de generació de crèdits per majors ingressos subvenció ACA pla usos embassaments.
Modificacio de crèdit 09 2020 - mitjançant suplement de crèdit quota Adrinoc.
Modificacio de crèdit 08 2020 - mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
Modificacio de crèdit 07 2020 - mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses gener.
Modificacio de crèdit 06 2020 - modalitat de suplement de crèdit biomassa, enllumenat i auseller.als a l'empara de el Reial decret llei 8 2020 de 17 de març.
Modificacio de crèdit 05 2020 - generació de crèdits per majors ingressos subvencio caldera biomassa.
Modificacio de crèdit 04 2020 - generació de crèdits per majors ingressos subvencio turisme.
Modificacio de crèdit 03 2020 - incorporacio de romanents de credit.
Modificacio de crèdit 02 2020 - incorporacio de romanents de credit subvencio dinamitzacio territorial.
Modificacio de crèdit 01 2020 - modalitat de transferencia de credits entre aplicacions pressupostaries de la mateixa area de despesa.