Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Actualment, l'Ajuntament de la Cellera de Ter, no ha estat part processal de cap resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, ni cap d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde i els regidors/es).