Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Informe de fiscalització
Decret d'atorgament de subvenció de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà 2020 20-06-2020 Cultura Subvenció Capítol III de Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2020 aprovat per acord del Ple amb data 11 d'abril de 2019 (BOP Girona núm- 76 del 17 d'abril del 2019). 49000.0 Informe fiscalització
Decret d'ajuts per a les activitats d’estiu 2020 de la Bisbal d'Empordà 08-07-2020 Acció Social i Ciutadania Concessió d’ajuts per les activitats d’estiu 2020 per procediment de concurrència competitiva Publicada al BOP núm. 99 a data de 22 de maig de 2020 15072.06 Informe fiscalització