Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni d'encàrrec de Gestió de diferents serveis d'assistència tècnica informàtica entre l'Ajuntament de Juneda i la Diputació de Lleida

Data de signatura 22-07-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 22-07-2022

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni encàrrec gestió eMunicipal

CONVENI DE RECIPROCITAT ENTRE AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS 2019

Data de signatura 20-06-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2019

Durada Fins 31/08/2019

Prorrogable No

Documents Conveni Forfait Piscines Garrigeus 2019

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I L'ENTITAT AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ PER A L'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS EN EL TERME MUNICIPAL DE JUNEDA

Data de signatura 25-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2018

Durada 2 anys

Prorrogable

Documents CONVENI AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I L'ENTITAT LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ PER A L'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS EN EL TERME MUNICIPAL DE JUNEDA

Data de signatura 25-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2018

Durada 2 anys

Prorrogable

Documents CONVENI LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I L'ENTITAT AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA PER A L'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS EN EL TERME MUNICIPAL DE JUNEDA

Data de signatura 25-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2018

Durada 2 anys

Prorrogable

Documents CONVENI AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I L'EMPRESA MIGUEL TORRES S.A.

Data de signatura 06-07-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-07-2018

Durada FINS 31/01/2022

Prorrogable No

Documents CONVENI MTORRES SA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I SOREA PER A LA DOTACIÓ D'UN FONS DE SOLIDARITAT AL MUNICIPI DE JUNEDA

Data de signatura 23-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 23-05-2018

Durada Un any o fins que s'exhaureixi l'import destinat al Fons de Solidaritat

Prorrogable

Documents CONVENI AMB SOREA PER FONS DE SOLIDARITAT

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA JOAN DUCH I ASPID

Data de signatura 16-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 24-04-2018

Durada Fins el 22 de juny de 2018

Prorrogable No

Documents Col·laboracioBIBLIOTECAJoanDuch-ASPID

ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA AL PROGRAMA "APROPA CULTURA"

Data de signatura 12-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 12-03-2018

Durada Vigència inicial de tres anys prorrogant-se automàticament si cap de les part renuncia a l'adhesió amb sis mesos d'antelació

Prorrogable

Documents ADHESIO_programaAPROPA-CULTURA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I L'INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS EN EL MARC DE LA CAMPANYA "ESCENA 25"

Data de signatura 04-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 04-10-2017

Durada Fins el 31-12-2017, prorrogable automàticament per anualitats successives com a màxim fins el 31-12-2019

Prorrogable

Documents ConveniESCENA25

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA, L'AMPA DE L'ESCOLETA I LA FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL L'ESCOLETA DE JUNEDA

Data de signatura 15-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2017

Durada Curs escolar 2017-2018

Prorrogable

Documents CONVENI AJUNTAMENT-ESCOLETA-FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT PER LA PRETACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A L'ESCOLETA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ "CICLE GAUDÍ" DE L'ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

Data de signatura 06-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-03-2017

Durada 1 ANY

Prorrogable

Documents CONVENI CICLE GAUDÍ CINEMA CATALÀ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I L'ESCOLA DE FUTBOL INTERCOMARCAL, PER DUR A TERME EL FUTBOL BASE DE L'ESCOLA I L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE JUNEDA PER TEMPORADA

Data de signatura 20-05-2017

Vigent

Prorrogable No

Documents CONVENI ESCOLA FUTBOL INTERCOMARCAL

CONVENI DE RECIPROCITAT ENTRE AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES PER A L'ACCÈS A LES PISCINES MUNICIPALS

Data de signatura 26-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 24-06-2017

Durada FINS EL DIA 02/09/2017

Prorrogable No

Documents CONVENI FORFAIT PISCINES 2017

Conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Juneda i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Data de signatura 14-03-2017

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable No

Documents Conveni Ajuntament-UdL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA I EL CASAL DE L'AVI

Data de signatura 30-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada Un any

Prorrogable

Documents CONVENI AJUNTAMENT-CASAL D'AVIS

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Juneda per a la donació de dos vehicles policials

Data de signatura 21-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 21-11-2016

Prorrogable No

Documents Conveni donació motos policials

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA LLAR D'INFANTS L'ESCOLETA I DOWN LLEIDA PER A LA PLENA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN EN ELS DIFERENTS ÀMBITS SOCIALS

Data de signatura 17-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 17-10-2016

Durada Fins 30/06/2017

Prorrogable No

Compliment i execució Down Lleida

Documents Conveni de ol·laboració entre l'Escoleta i Down Lleida

COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRAIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Data de signatura 28-06-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-06-2016

Durada FINS FINALITZACIÓ OBRA

Prorrogable No

Compliment i execució DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Documents CRAE-2a fase

COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L'AJUNTAMENT DE JUNEDA PER AL CENTRE DE SALUT INFANTO-JUVENIL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I TRANSTORNS DE CONDUCTA

Data de signatura 20-08-2014

Vigent

Data d'inici de vigència 20-08-2014

Durada FINS FINALITZACIÓ OBRA

Prorrogable No

Compliment i execució DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Documents CONVENI CRAE - 1