Pla econòmic financer, aprovat per l'ajuntament ple en sessió celebrada el 30 de juliol de 2020, en motiu de l'incompliment de l'objectiu de la regla de la despesa, a la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.