Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar-ne el web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Ctra, de la Sentiu, 17
Municipi
Castelldefels
Telèfon
936361581
Fax
Tractament
President
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Partit polític
Sexe
Càrrec
Gerent
CIF
A58951526
Comarca
Baix Llobregat
Codi comarca
8101150006
Província
Barcelona
Codi província
8000840003
CAPICOM
No
Any cens
Cens
Codi tipus
5
Superfície
Article
Tipus
Ens de gestió
Codi postal
08860
Horari
Dissolt
No
SIGLACOM
Altura
HD
Capital
E-mail
jarfels@jarfels.es
Web
Web
Partit judicial
Partit electoral
Gentilici
Localitat CP
08860
Delegació govern
Barcelona
MUNICAT
Àmbit
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Data actualització
Codi ens
805695016
Ordenació alfabètica
Nom complet
JARFELS, S.A.
Documents
Més informació
Data actualització
22-07-2019
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
No
És entitat de registre TCAT
No
És entitat de registre IDCAT
No