Modificació POUM àmbit de la Bòbila. Aprovació inicial