Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament d'Igualada. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament d'Igualada.

 

Disposició d'aprovació de la Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica

Edicte d'aprovació de la Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica Municipal d'Igualada (BOP, 6 de juliol de 2011). Publicat a la seu electrònica el 14 de desembre de 2012

 

Posada en funcionament de la Seu Electrònica i Regulació del Registre Electrònic

Edicte d'aprovació de la posada en funcionament de la Seu Electrònica i Regulació del Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Igualada. Publicat a la seu electrònica el 14 de desembre de 2012

 

Posada en funcionament del Tauler d'edictes electrònic i de les seves normes de funcionament

Edicte d'aprovació de la posada en funcionament del Tauler d'edictes electrònic i de les seves normes de funcionament de l'Ajuntament d'Igualada. Publicat a la seu electrònica el 14 de desembre de 2012

Edicte de Modificació del Edicte d'aprovació de la posada en funcionament del Tauler d'edictes electrònic i de les seves normes de funcionament de l'Ajuntament d'Igualada. Publicat a la seu electrònica el 21 de desembre de 2012

Edicte de Decret de 20 de febrer de 2015 pel qual es modifica l'Annex de Decret de 14 de desembre de 2012 modificat per Decret de 21 de desembre de 2012 pel qual es va aprobar la posada en funcionament del Tauler d'Edictes Electrònic i les seves normes de funcionament de l'Ajuntament d'Igualada. PUBLICAT A LA SEU ELECTRÒNICA EL 23 DE FEBRER DE 2015

Edicte de Decret de 24 de setembre de 2015 pel qual es modifica l'apartat quatre I, i IV del Decret de 14 de desembre de 2012 modificat per Decret de data 21 de desembre de 2012 i 20 de febrer de 2015 pel qual es va aprovar la posada en funcionament del Tauler d'Edictes Electrònic i les seves normes de funcionament de l'Ajuntament d'Igualada. PUBLICAT A LA SEU ELECTRONICA EL 29 DE SETEMBRE DE 2015 

 

Política de Protecció de Dades

Informació Addicional sobre Política de Protecció de Dades

 

Registre d'Activitats de Tractament

Registre d'activitats de tractament