No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol personal o en representació de qualsevol persona jurídica.

Les formes de tramitació i el procediment pas a pas de resolució el trobareu descrit en el mateix tràmit.

Tràmit: Sol.licitud d'accés a la informació pública

Si el que voleu és realitzar propostes o suggeriments, o formular queixes no heu d'utilitzar aquest tràmit, sinó els previstos per a aquestes temàtiques concretes i que trobareu dins la nostra seu electrònica i a la plataforma e-Tràmits Igualada.