Protocol de col.laboració entre els ajuntaments de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del projecte Smart-Eix Diagonal (Aprovat per Decret d'Alcaldia el dia 10-12-2013)

Conveni entre l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada, l'Escorxador i l'Ajuntament de Vilanova per al servei de l'escola de música, curs 2013/2014

Conveni entre l'Ajuntament d'Igualada, la Fundació Sociocultural ATLAS i la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges, SL (PIMHA) per al Projecte Banc de Material reutilitzable

Conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l'Ajuntament d'Igualada en ordre a l'execució de les obres del projecte constructiu d'implantació d'un vial per per a vianants del punt quilomètric 18,640 al punt quilomètric 19,060 de la carretera BV-1031. TM d'Igualada 

Conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada per a l'allotjament de famílies en situació d'emergència econòmica i social

Conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d'habitatges

Conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge situada en aquest municipi

Acord entre el Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada en relació amb les respectives Oficines Locals d'Habitatge/Borsa de Mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya, a Igualada

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i la Promotora Municipal d'Habitatges SL en relació a la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de Mediació per al Lloguer Social 

Conveni específic de col.laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Municipal de Cultura (Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia) en el marc del projecte de col.laboració Google Art Project

Conveni Marc per l'execució del programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat al programa Catalunya Empren a la comarca de l'Anoia

Conveni Marc per a l'execució del projecte de serveis per emprenedors i empreses de l'Anoia mitjançant els centres locals de serveis a les empreses a la comarca de l'Anoia 2015

Conveni entre el Patronat Municipal d'Esports i el Consell Comarcal de l'Anoia per la cessió d'un espai a la Casa de Cultura

Conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de l'Anoia per a la gestió dels ajuts complementaris per a beques menjador

Conveni amb l'Ajuntament del Vendrell per col.laboració en premis a grups de música

Conveni Marc de col.laboració en matèria de política de joventut entre l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia

Conveni entre l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada, l'Escorxador i l'Ajuntament de Vilanova per al servei de l'escola de música 2014/2015

Conveni amb el Consorci Escola Tècnica d'Igualada per a la destinació d'una professional contractada per l'Ajuntament a la biblioteca del CETI

Conveni de Prestació de l'Area d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal de l'Anoia

Protocols d'intencions entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada per a l'adopció de mesures en l'àmbit de la promoció econòmica

Conveni de col.laboració entre el Casino Foment d'Igualada i l'Ajuntament d'Igualada entorn a l'edifici neoclàssic Casino Foment d'Igualada

Conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès, el Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada per un projecte de prevenció de maltractaments a la gent gran

Protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família en matèria de Serveis Socials i altres programes de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat

Protocol i conveni de col.laboració entre l'Associació de Veïns del Barri de Set Camins i l'Ajuntament d'Igualada, relatiu a la implantació d'un o més aparcaments públics gratuits de vehicles en el barri dels Set Camins, entre ells, l'assenyalat amb el núm. 99 del c/ Comarca

Conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de pla de transició del treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori i sense haver obtingut el títol de graduat/da en l'ESO

Conveni amb el Consorci Sanitari de l'Anoia per al projecte contra la obesitat infantil a la comarca de l'Anoia

Conveni de col.laboració entre els ajuntaments d'Igualada, vilanova del Camí per al desenvolupament de l'acció cooperativa, en el marc del projecte Anoia Activa

Conveni de col.laboració entre els ajuntaments d'Igualada i Piera per al desenvolupament de l'acció cooperativa, en el marc del projecte Anoia Activa

Conveni de col.laboració entre els ajuntaments d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia per al desenvolupament de l'acció cooperativa, en el marc del projecte Anoia Activa

Addenda que prorroga el conveni de col.laboració pel qual el Museu de la Pell d'Igualada es vincula com a Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Conveni de col.laboració entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada per a la cessió d'un equip portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic, en el marc de la política de la governança electromagnètica

Conveni de col.laboració entre la Diputació i diversos ajuntaments per a la definició dels requisits i la implementació en fase de proves d'una plataforma tecnològica que permet la gestió municipal amb tècniques avançades

Conveni amb l'Ajuntament de Mora d'Ebre per a la Fira LITTERARUM

Addenda per l'exercici 2015 al conveni de col.laboració subscrit entre l'Ajuntamnent d'Igualada i la Diputació de Barcelona, per al funcionament del Servei d'Intermediació dels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i el Servei d'Atencó al Ciutadà (SAC)

Conveni amb la Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, per al pla educatiu d'entorn

Conveni de col.laboració entre el Consorci Sociosanitari d'Igualada i l'Ajuntament d'Igualada per a la gestió del 4dHealth Innovations Simulation Center

Conveni d'adhesió a la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona

Addenda al conveni amb el departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte Àmbits d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular

Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Igualada per a l'execució del programa Anoia Activa 2015-16

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i l'Ajuntament de Vilanova del Camí per a l'execució del projecte co-operativa en el marc del programa Anoia Activa 2015-16

Annex al Conveni de col.laboració en matèria de política de joventut entre l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia

Conveni amb l'Agència Catalana de la Joventut per al programa de descomptes del Carnet Jove

Conveni amb l'escola pública Dolors Martí per al manteniment de l'edifici

Conveni amb l'escola pública Emili Vallès per al manteniment de l'edifici

Conveni amb l'escola pública Gabriel Castellà per al manteniment de l'edifici

Conveni amb l'escola pública García Fossas per al manteniment de l'edifici

Conveni amb l'escola pública Ramon Castelltort per al manteniment de l'edifici

Conveni per al projecte RETAILINK en el marc del programa URBACT III

Conveni per a la realització del tesaurus de la biblioteca del consorci escola tècnica d'Igualada

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada, per a l'any 2016, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada, per a l'any 2016, relatiu al programa de mediació per al lloguer social

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i la PIMHA en relació a la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de mediació per al lloguer social

Conveni de col.laboració amb Funerària Anoia S.L. per a la contractació del projecte de Plantacions d'arbustives i herbàcies ornamentals al jardí sobre la capella del Cementiri Nou

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera en relació a la cessió d'ús d'una sala per destinar-la, entre d'altres, a la sala de projeccions cinematogràfiques

Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la campanya Anem al Teatre, cursos 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

Conveni de col.laboració per a la gestió del projecte ACTE: teixint idees i xarxes

Addenda relativa a l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l'any 2016 del conveni de col.laboració per al funcionament dels Serveis d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadà (SAC)

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada, l'Ajuntament de Vilanova del Camí i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en relació amb la cessió d'ús de la passera de vianants que discorre paral.lela a la plataforma ferroviària del pont sobre la riera d'Òdena

Conveni amb la Diputació de Barcelona de suport als serveis de mediació 

Conveni amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la gestió del servei d'informació mediadora

Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona de col.laboració per a la implementació i el desenvolupament del projecte Radars a Igualada

Annexos al conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia per a la prestació de l'àrea d'atenció a les persones

Conveni marc per a l'execució del Programa Integral de Foment de l'Emprenadoria emmarcat al Programa Catalunya Emprèn a la comarca de l'Anoia

Addenda al conveni marc per a l'execució del Programa Integral de Foment de l'Emprenedoria emmarcat al Programa Catalunya emprèn a la comarca de l'Anoia 

Conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i recerca del Departament d'Economia i Coneixement), Universitat de Lleida, l'Ajuntament d'Igualada i el Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) per a l'impuls dels estudis de grau d'infermeria a la ciutat d'Igualada

Addenda al conveni de col.laboració amb la secretaria general del comité interministerial per a les ciutats, del ministeri de la igualtat als territoris, per al desenvolupament del projecte RETAILINK, en el marc del programa de cooperació URBACT III

Conveni per a regular la col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i el Consorci Sanitari de l'Anoia, per a endegar el projecte d'innovació en la implantació d'estudis universitaris en l'àmbit de la salut

Conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada per al desenvolupament i consolidació de la reempresa a nivell local (2016-2019)

Addenda al conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Pla Educatiu d'Entorn 2016-2017

Addenda per a l'any 2016 a l'acord marc del contracte programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, en matèria de pobresa energètica

Conveni de manteniment de l'edifici escolar Dolors Martí i Badía 2017

Conveni de manteniment de l'edifici escolar Emili Vallès 2017

Conveni de manteniment de l'edifici escolar García Fossas 2017

Conveni de manteniment de l'edifici escolar Gabriel Castellà 2017

Conveni de manteniment de l'edifici escolar Ramon Castelltort 2017

Addenda al conveni de col.laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per a la realització de programes de formació i inserció organitzades en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatoria

Conveni per a la prestació de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada, per a l'any 2017, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada, per a l'any 2017, relatiu al programa de mediació per al lloguer social

Conveni amb el Consorci Escola Tècnica d'Igualada, Rotary Club d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada sobre premis a treball de recerca i millor estudiant

Conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya sobre el punt de suport de la UOC a la Biblioteca Central d'Igualada

Conveni Retailink per a regular la col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada, com a soci líder del projecte, i els socis europeus que es detallen, en el marc del programa de cooperació URBACT III

Conveni amb l'Ajuntament de Vilanova del Camí per a la prestació del servei d'escola de música 2016/17

Conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada per al Projecte Anoia Activa 

Segona Addenda al Conveni amb la Generalitat de Catalunya per mitjà del Departament d'Ensenyament per al Pla Educatiu d'Entorn Curs 2016-2017 

Conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament d'Igualada, l'empresa Masats i la Fundació del Traginer per incentivar el turisme amb la utlització del transport públic

Conveni amb la Diputació de Barcelona sobre les condicions del Servei de Teleassistència

Addenda per a l'exercici 2017 al Conveni de col.laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Igualada i la Diputació de Barcelona per al funcionament del Servei d'Intermediació dels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

Conveni de col.laboració per l'adequació i manteniment de la zona enjardinada en front de l'església de la Sagrada Família

Contracte Programa 2017-2019 entre l'Institut Català de les Dones, i l'Ajuntament d'Igualada per a la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere

Addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col.laboració entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per a l'any 2017

Quarta addenda al conveni amb el Departament d'Ensenyament per al Pla Educatiu d'Entorn. Curs 2017-2018 

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada a Igualada, per a l'any 2018

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social per a l'any 2018

Addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges, SA relatius al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges i l'Oficina local d'Habitatge, per a l'anualitat 2018

Conveni de col.laboració entre els ajuntaments d'Igualada i de Vilanova del Camí per al desenvolupament de l'acció "cooperativa", en el marc del projecte "Anoia Activa"

Conveni per a la prestació de serveis del departament de benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal Anoia a l'Ajuntament d'Igualada

Annex conveni marc de cooperació i suport als ajuntaments de la comarca relatiu al catàleg de serveis als municipis pel periode 2018

Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per als anys 2018 i 2019

Segona addenda al conveni de col.laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament d'Igualada per a la realització de programes de formació i reinserció organitzats en la modalitat de programes de transició al treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria (ESO)

Primera addenda al conveni de col.laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament d'Igualada relatiu a l'assumpció de les despeses que es derivin del funcionament de l'Institut Badia i Margarit

Cinquena addenda al conveni entre l'Administració de la Generalitat de catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Igualada per actuacions dins del programa proeducar en el marc del pla educatiu d'entorn per a l'any 2018 

Sisena addenda al conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Igualada per al pla educatiu d'entorn del curs 2018/2019

Conveni amb la Diputació de Barcelona sobre el suport econòmic al servei de mediació ciutadana

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada per a la comunicació de dades de caràcter personal necessàries pel projecte Via Blava Anoia fase 1 

Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la unitat mòbil del servei local de Teleassistència

Conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Vilanova del Camí pel servei d'Escola de Música - curs 2021-2002