Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Convenis subscrits per l'Ajuntament d'Igualada

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, que té caràcter públic, es pot consultar presencialment i telemàticament.

A partir del mes de maig de 2017, i amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions d'enviar els convenis i encàrrecs de gestió a la Generalitat de Catalunya, derivades de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals de Catalunya publiquen els convenis i encàrrecs de gestió que aproven dins d'aquest Registre de convenis de col.laboració i cooperació, que podeu consultar accedint al seu cercador propi, en l'enllaç següent:

ENLLAÇ al Cercador del Registre de convenis de col.laboració i cooperació.

 

També podeu consultar els convenis aprovats anteriorment, en l'apartat específic de convenis i encàrrecs de gestió dins la nostra seu electrònica, seguint aquest ENLLAÇ.