Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

 

Accediu a la Seu electrònica de l'ajuntament d'Igualada per accedir a totes les ordenances i reglaments municipals aprovats.

Accés a les Ordenances i reglaments municipals aprovats