Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Memòries i documents de projectes normatius en curs
Document Estat de tramitació Enllaç
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’APARCAMENT I ZONES D’ESTACIONAMENT SOTMESES A CONTROL HORARI I RÈGIM TARIFARI Aprovació inicial Anunci