Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

22-01-2019 Aprovació del Decret de mesures compensatòries en benefici de la comunitat en procediment sancionador.

En diverses ordenances municipals, es preveu la substitució de les multes econòmiques per treballs o serveis en benefici de la comunitat, a realitzar per les persones sancionades que opten per realitzar aquests treballs en comptes de fer el pagament de la multa.


Donat que és necessari que s’estableixin certes condicions de com es prestaran aquests treballs i una equivalència entre l’import de les sancions econòmiques i les hores de servei o treball en benefici de la comunitat, tant en compliment dels principis de seguretat jurídica com dels principis d’igualtat i d’equitat s'aprova aquesta resolució.

 

ENLLAÇ: Decret de mesures compensatòries en benefici de la comunitat en procediment sancionador.