Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament d'Hostalric. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament d'Hostalric.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:
    Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Hostalric (BOP núm. 24, de 5 de febrer de 2014, p. 298 i DOGC núm. 6554, de 4 de febrer de 2014).